Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2007

Ψίθυροι νευρικότητας για την αλήθεια στο Μελιγαλά...

Με διασκεδαστικό τρόπο και πολύ κόπο οι μελετητές του έργου προσπαθούν να εφεύρουν νέες «αλήθειες» για τις επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου εργοστασίου βιομάζας στο περιβάλλον της περιοχής του Μελιγαλά. Αξίζει να σχολιαστούν ενδεικτικά κάποιες παρατηρήσεις των μελετητών.

Εκπομπή οσμών

Οι μελετητές διατείνονται ότι «...δεν τίθεται κανένα θέμα οσμών στο περιβάλλον», ως να είχαν δια μαγείας εξαφανιστεί οι εκπομπές οσμών από το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο. Χωρίς να έχει προβλεφθεί κανένα σύστημα παρακολούθησης των οσμών επαφίενται στις διαμαρτυρίες των κατοίκων για το πότε θα χρησιμοποιούν τα προτεινόμενα μέσα απόσμησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ότι «όταν το πρόβλημα γίνεται περισσότερο (sic) έντονο... θα εφαρμόζεται ψεκασμός της επιφάνειας των δεξαμενών με ειδικά ένζυμα...», αναγνωρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ότι το πρόβλημα θα είναι έντονο, αλλά όταν θα γίνεται περισσότερο έντονο θα λαμβάνουν μέτρα!

Εκπομπή θερμότητας

Προσπαθώντας να πείσουν ότι θα επιτελούν κοινωνικό έργο, αναφέρουν γενικά και αόριστα ότι η περίσσεια θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση γειτονικών επιχειρήσεων και θερμοκηπίων. Θεωρώντας τους κατοίκους αδαείς καταθέτουν μια ανυπόστατη πρόταση για το πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η περισσευούμενη θερμότητα. Παραλείπουν, βέβαια, να αναφέρουν ότι για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτούνται υποδομές υψηλού κόστους, οι οποίες απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες για να υλοποιηθούν (μελέτες, εγκρίσεις, χρηματοδότηση κ.λπ) και για τις οποίες καμία πρόταση ή μελέτη δεν έχει υλοποιηθεί. Αν, δε, λάβουμε υπόψη το χρόνο που απαιτείται κατά μέσο όρο για την κατασκευή του απαραίτητου δικτύου (σωληνώσεις που θα μεταφέρουν το ζεστό νερό στις επιχειρήσεις / θερμοκήπια, απαραίτητος μηχ/κός εξοπλισμός κ.λπ) ίσως και να προλάβει να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο πριν παρέλθει ο χρόνος ζωής του ίδιου του εργοστασίου! Μέχρι τότε η περισσευούμενη θερμότητα θα διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα, εκτός εάν και αυτή εξαφανιστεί ως δια μαγείας, όπως οι οσμές...

Διοξίνες

Με ανατριχιαστικό κυνισμό διατείνονται οι μελετητές ότι αφού το επιτρεπόμενο όριο για τις διοξίνες είναι 1 ng/m3 και το εργοστάσιο θα αποβάλλει 0.8 ng/m3 συνεπώς δε θα υπάρχει καμία επίπτωση στους κατοίκους! Αυτό που δεν αναφέρουν, βέβαια, είναι ότι οι επιπτώσεις των διοξινών είναι σωρευτικές, δηλαδή τις ποσότητες διοξίνης που δεχόμαστε δεν τις αποβάλλει ο οργανισμός. Επίσης δεν αναφέρουν ότι τα επιτρεπτά όρια εκπομπής διοξινών αναθεωρούνται συνεχώς προς τα κάτω από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, όσο οι έρευνες φέρνουν στο φως περισσότερα στοιχεία για τις δεινές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία σε ακόμα μικρότερες συγκεντρώσεις.

Τέφρα

Οι μελετητές είναι τόσο πολύ πεισμένοι για το έργο που προτείνουν που φτάνουν σε σημείο να προεξοφλούν αποτελέσματα πειραμάτων που θα γίνουν! Χαρακτηριστικά η σχετική περιβαλλοντική μελέτη αναφέρει ότι «ολόκληρη η ποσότητα τέφρας.. θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή βελτιωτικού γης.. αφού αποδειχτεί με πειράματα που θα κάνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών...»! Μάλλον έχουν προφητική διαίσθηση, άρα θα πρέπει να τους εμπιστευόμαστε!

Ο λίβελος που τιτλοφορείται «η αλήθεια για το εργοστάσιο βιομάζας στο Μελιγαλά» είναι διασκεδαστικός, αλλά η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με την υγεία των κατοίκων της περιοχής και να σχεδιάζει ένα δεινό μέλλον για τις επόμενες γενιές. Η πραγματική αλήθεια είναι η αλήθεια των ανθρώπων που θα βιώσουν τις επιπτώσεις από αυτούς που σχεδιάζουν για μας, χωρίς εμάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: